Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností
a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008.

Fotovoltaika a rekuperace v budově MěÚ Kamenná 52

Je součástí skupiny projektů: EPC - Snížení energetické náročnosti vybraných objektů města Aš
Menu