Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností
a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008.

Aš je téměř nejzápadnější město ČR, tam, kde začíná Česko, město krásné přírody, místo pro všechny, bránou do Bavorska, bránou do Saska, bránou do Čech, město příležitostí, neobyčejná, svérázná, zkrátka nAše.

Vítejte na stránce věnované rozvojovým projektům v Aši.

Chceme každému občanovi umožnit, aby svým názorem mohl přispět k budoucnosti města, ve kterém žije. Společně jsme vytvořili Strategický plán rozvoje města Aše. Nyní podle něj plánujeme dále. Aktuální projekty naleznete ve "Strategii". Máte nápad na zlepšení života ve městě? Navrhnout jej můžete pod záložkou "Participativní rozpočet". Město tvoří jeho občané, ne domy! 

Aktuálně

11. 5. 2023

Aktualizace Strategického plánu města 2023

Záměrem strategického plánu města, vypracovaném v roce 2020, bylo nastavit směr, kterým se bude naše město ubírat. Mnoho projektů, malých i velkých, se již podařilo realizovat. Mnoho dalších nás čeká. Od roku 2020 se toho mnoho změnilo. Nejen v souvislosti s pandemií Covidu, ale ro...
Otevřít Aktualizace Strategického plánu města 2023

16. 3. 2023

Spuštěn další ročník Participativního rozpočtu

Dne 13.3.2023 byl vyhlášen nový ročník Participativního rozpočtu města Aše. Vaše návrhy na nové, malé projekty ke zkrášlení našeho města můžete podávat prostřednictvím webových stránek, písemně nebo elektronicky emailem.   Podávat projekty může registrovaný uživatel platformy PinCity...
Otevřít Spuštěn další ročník Participativního rozpočtu

22. 7. 2022

Občanská soutěž pro Park historie: cesta k vítěznému návrhu Hmatového planetária

Na přelomu května a června jsme pořádali soutěž o nejlepší návrh pro volné místo v Parku historie. Ptali jsme se občanů, co by v parku ocenili a co jim schází. Za tři týdny sběru nápadů se nám sešlo více než 30 návrhů. Za návrhy všem moc děkujeme!
Otevřít Občanská soutěž pro Park historie: cesta k vítěznému návrhu Hmatového planetária

11. 7. 2022

Nápady Ašanů míří do realizace

V roce 2021 jsme společně vyzkoušeli platformu TadytomAs.cz a navrhování občanských projektů. Sešlo se nám tolik nápadů, že na dalších pár let máme co dělat. Ne vše lze realizovat ihned, proto přišlo na řadu plánování. Každý jeden projekt byl posouzen v rámci dotčených odborů, probrán na strategické...
Otevřít Nápady Ašanů míří do realizace

19

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

7

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

Světlá budoucnost není dílem náhody, ale spoluprací a vhodnou participací ve městě.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě. Je vhodné přihlédnout ke skutečnosti, která témata a záměry je možné z věcného, časového a finančního hlediska realizovat v podmínkách města, jeho velikosti a následného přínosu. 

59

Občanských návrhů

Zobrazit návrhy

Řekněte nám, co byste ve městě chtěli!

Ve městě realizujeme mnoho aktivit, chystáme projekty a sbíráme vaše návrhy. Řekněte nám, jak ještě zlepšit kvalitu života ve městě.
Zapojte se a navrhněte vlastní projekt v záložce Participativní rozpočet. 

Menu