Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností
a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008.

Aš je téměř nejzápadnější město ČR, tam, kde začíná Česko, město krásné přírody, místo pro všechny, bránou do Bavorska, bránou do Saska, bránou do Čech, město příležitostí, neobyčejná, svérázná, zkrátka nAše.

Vítejte na stránce věnované tvorbě strategického plánu rozvoje města Aš.

Smyslem této stránky je umožnit každému, aby svými názory mohl ovlivnit budoucnost města, ve kterém žije. Společně jsme vytvořili Strategický plán rozvoje města Aše. Nyní se podle něj budeme řídit, aktuální projekty naleznete ve "Strategii". Máte nápad na zlepšení života ve městě? Navrhněte jej pod záložkou "Návrhy občanů". Město přece tvoří jeho občané, ne domy! 

Skvělé nápady přibývají každý den...

Aktuálně

Navrhněte, jak využít prostor v parku Historie

16. 5. 2022

Navrhněte, jak využít prostor v parku Historie

Máme tu nevyužité místo a máme tu prostor pro nápady. Od 16. května startujeme ideovou soutěž a nejlepší nápad, jak využít prostor v parku Historie odměníme. Vyhrát můžete vstupenku na Ašské slavnosti a další dárky od Infocentra.  
Otevřít Navrhněte, jak využít prostor v parku Historie
Děkujeme!

9. 5. 2022

Děkujeme!

Podávání návrhů do participativního rozpočtu skončilo, ale my pokračujeme dál! Děkujeme každému, kdo se zapojil a přispěl svým návrhem. 
Otevřít Děkujeme!
Občané navrhují, město realizuje

7. 4. 2022

Občané navrhují, město realizuje

Během přípravy strategického plánu rozvoje měst Aše byl uskutečněn i sběr nápadů občanů. Loňské nápady do participativního rozpočtu v archivu neskončily. V loňském, nultém ročníku, který návrhy Ašáků nesvazoval žádnými pravidly, vzniklo 53 námětů.
Otevřít Občané navrhují, město realizuje
Zahájili jsme 1.ročník participativního rozpočtu

11. 3. 2022

Zahájili jsme 1.ročník participativního rozpočtu

1.března 2022 město Aš zahájilo 1.ročník participativního rozpočtu, jehož prostřednictvím chce umožnit občanům, aby se aktivně podíleli na tvorbě budoucnosti města a vzniku nových projektů.  Máte nápad, co byste ve městě chtěli, co vám chybí nebo co byste chtěli změnit? Participativní rozpoč...
Otevřít Zahájili jsme 1.ročník participativního rozpočtu

35

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

7

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

Světlá budoucnost není dílem náhody, ale spoluprací a vhodnou participací uvnitř města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě. Je vhodné přihlédnout ke skutečnosti, která témata a investiční záměry je možné z věcného, časového a finančního hlediska realizovat v podmínkách města Aš, jeho velikosti a následného přínosu. 

57

Občanských návrhů

Zobrazit návrhy

Váš hlas nám dá doporučení, jak měnit naše město

Ve městě realizujeme mnoho aktivit, chystáme projekty a sbíráme vaše návrhy. Řekněte nám, jak ještě zlepšit kvalitu života ve městě.
Zapojte se a navrhněte vlastní projekt. 

Menu