Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností
a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008.

Aš je téměř nejzápadnější město ČR, tam, kde začíná Česko, město krásné přírody, místo pro všechny, bránou do Bavorska, bránou do Saska, bránou do Čech, město příležitostí, neobyčejná, svérázná, zkrátka nAše.

Vítejte na stránce věnované rozvojovým projektům v Aši.

Chceme každému občanovi umožnit, aby svým názorem mohl přispět k budoucnosti města, ve kterém žije. Společně jsme vytvořili Strategický plán rozvoje města Aše. Nyní podle něj plánujeme dále. Aktuální projekty naleznete ve "Strategii". Máte nápad na zlepšení života ve městě? Navrhnout jej můžete pod záložkou "Participativní rozpočet". Město tvoří jeho občané, ne domy! 

Aktuálně

30. 5. 2024

Projket zpřístupnění Benešova paloučku

Projekt se posunuje kupředu
Otevřít Projket zpřístupnění Benešova paloučku
Participativní rozpočet 2024

12. 2. 2024

Participativní rozpočet 2024

Pojďte s námi tvořit město......
Otevřít Participativní rozpočet 2024

1. 2. 2024

Fit park Mokřiny

Přidali jsme nový projekt v oblasti Sociální a zdravotní služby, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Fit park Mokřiny

1. 2. 2024

Lesopark se vzdělávacími prvky Kopaniny

Přidali jsme nový projekt v oblasti Školství a kultura, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Lesopark se vzdělávacími prvky Kopaniny

17

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

7

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

Světlá budoucnost není dílem náhody, ale spoluprací a vhodnou participací ve městě.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života ve městě. Je vhodné přihlédnout ke skutečnosti, která témata a záměry je možné z věcného, časového a finančního hlediska realizovat v podmínkách města, jeho velikosti a následného přínosu. 

Menu