Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností
a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008.

Něco se chystá, přidáte se?

22. 8. 2022
Komunikační panely mají nový potisk, přijďte se podívat
Informační

Komunikační panely k projektům na Poštovním náměstí

KDE Poštovní náměstí OD 12:00 hodin
Menu