Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností
a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008.

Jaká témata vás zajímají?

Stav projektu

Zázemí fotbalového stadionu Střelnice

Zázemí fotbalového stadionu Střelnice

Plánovaný
Otevřít Zázemí fotbalového stadionu Střelnice
Rekonstrukce plaveckého bazénu

Rekonstrukce plaveckého bazénu

Plánovaný
Otevřít Rekonstrukce plaveckého bazénu
Menu