Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností
a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008.

O projektu

Slovo patrona

Je načase přemýšlet o daleko užší spolupráci v nejrůznějších oblastech, využit své šance a položit společný základ rozvoje města Aš!

— Dalibor Blažek

Aš v PinCity

Vkročme do nové dimenze plánování města!

PinCity umožnuje:
 

  • Sdílet Vizi a Strategie města. 
  • Prezentovat realizované i plánované projekty města.
  • Poskytovat k nim zpětnou vazbu od obyvatel.
  • Kontrolovat postup prací na běžících projektech.
  • Navrhovat vlastní záměry.
  • Podporovat či komentovat ostatní občanské návrhy.
  • Dostávat upozornění o nových projektech a záměrech.


Pevně věříme, že se do procesu strategického plánování aktivně zapojíme, budeme rád za Váš čas, znalosti, úsilí, připomínky a zpětnou vazbu.

Zajímá Vás, jaká je kvalita ve městě ve srovnání s ostatními? Podívejte se na stránky Indexu kvality života.

Kontakty

Moderátor diskuzí

Dusíková Andrea

[email protected]

Máte-li nápad, jak vylepšit funkčnost této aplikace, budeme vděčni za váš námět. Náměty posílejte na adresu [email protected]
Menu