Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností
a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008.

Participativní rozpočet Aš 2024

Spouštíme nový projekt. Jsme otevřeni nápadům na zlepšení.

Otevíráme již 3. ročník otevřený Vašim nápadům.

 Město Aš má dlouhodobě zájem o zapojení svých občanů do procesu rozhodování, a proto jsme se rozhodli přizvat občany ke spolupráci prostřednictvím participativního rozpočtu. Projekty lze přihlašovat od 1.3.2024 do 31.5.2024.

K přihlášeným projektů je NUTNÉ   uvést jméno navrhovatele, adresu pobytu v Aši a telefonní nebo emailový kontakt (viz Pravidla).

Jak to funguje

1.

1. března–30. května 2024: Přihlašování projektů

Začněte tím, že si prostudujete pravidla a výzvu participativního ročníku 2024. Můžete navrhnout pouze jeden projekt do maximální výše 300 tis. Kč, takže si své rozhodnutí dobře rozmyslete. Pozemky, které patří městu si můžete ověřit zde v kartě Výběr map/Majetek obce. K přihlášení projektu je třeba uvést své jméno, adresu pobytu v Aši a telefonní kontakt (viz pravidla 2024). 

2.

1. května – 30. června 2023: Posuzování proveditelnosti projektů

Všechny projekty, které splní schválená pravidla, budou posouzeny z hlediska technické a ekonomické proveditelnosti. Svůj projekt v této etapě už nebudete moci upravit, pouze smazat.

 

Přidat návrh
3.

1. červenec - 30. říjen 2023: Hlasování o vítězných projektech

Finální výběr proběhne formou hlasování občanů. Každý z vás bude mít k dispozici 2 hlasy. Hlasovat můžete pro jeden nebo více projektů, které podle vás nejvíce pomůžou k zlepšení života v Aši. Hlasovat můžete elektronicky nebo písemně formou anketního lístku.

Pravidla ročníku

Bez pravidel to nejde, tak prosím i této části věnujte vaši pozornost. Děkujeme.

Menu